Šah

dete igra sah

Šah nije samo povlačenje poteza za šahovskom tablom! Ova misao svakako nije originalna, ali je retko korišćena u afirmaciji ove drevne igre i ukazivanju na njen specifičan značaj u razvijanju ličnosti spremne da se na najbolji način suoči sa problemima sa kojima se susrećemo u svakodnevnom – stvarnom životu.

Šah je po formi Igra, po sadržaju Umetnost,
a po teškoćama da se ovlada tom igrom Nauka.

(Tigran Petrosian)