Figure

figure
Sahovske figure su pesak, skakac, lovac, top, dama i kralj. Pesak ide jedno polje napred i jede ukoso, a na pocetku moze da ide za dva polja, skakac ide u cirilicno slovo g i moze da preskace figure, lovac ide dijagonalno i po samo jednoj boji polja, top ide samo pravo, dama ide dijagonalno i pravo a kralj pojedno polje pravo ili dijagonalno.
figure na tabli
Raspored figura na tabli