Sahovska tabla

sahovska tabla
Sah se igra na kvadratnoj tabli sa osam redova i osam kolona na crno-belim poljima tj. tabli sa 64 polja naizmenicno crnim i belim. Na šahovskoj tabli, da bi se zapisivali potezi i potom analizirala partija uvedena je šahovska notacija. Svako polje ima takozvano“ime i prezime“. „Ime“ označava broj kolone, s leva na desno od a do h, a „prezime“ broj kolone brojeći liže sebi od 1 do 8. Figure se označavaju slovima K-kralj, kraljica(dama)-D, top-T, lovac-l, konj(skakač)-s i kod pešaka se pinotacija figuraše samo polje.